Harrastustuki

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTOLTA ON HAETTAVISSA AVUSTUSTA KEVÄTKAUDEN 2024 LUKUKAUSIMAKSUUN

Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta haetaan lomakkeella, joka avautuu oheista kuvaa klikkaamalla (lomakkeen täyttämistä varten; lataa ja tallenna lomake omalle koneellesi).

Hakemukset toimitetaan Tanssiopiston rehtorille joko sähköpostilla osoitteeseen harrastustuki@lprto.fi tai paperisina oppilastoimistoon perjantaihin 9.2. mennessä. Tanssiopiston rehtori tekee päätöksen harrastustuen saajista. Hakemus ja siihen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden tietosuojalain mukaisesta käsittelystä vastaa rehtori. Harrastustukien oppilaille myöntämisen aikataulu elää sen mukaan, kun Lappeenrannan kaupunki tekee harrastustuesta ensin alueellisesti/koulukohtaisesti päätöksensä (tammikuun lopussa). Tieto päivittyy, ja pyrimme olemaan aina uusimman aikataulutiedon kanssa yhteydessä oppilaisiimme, jotka tukea ovat hakeneet.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HARRASTUSAVUSTUS

Harrastusavustus myönnetään kevätkaudelle 2024. Lappeenrannan kaupungin rahoittaman harrastusavustuksen harrastajia koskevat kriteerit ovat seuraavat:
1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi (300 euroa/lukukausi)
6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään yleisiä ehtoja pienituloisten rajoista.
7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTON VAPAAOPPILASPAIKAT

  • Lappeenrannan Tanssiopiston innostuneille ja motivoituneille oppilaille voidaan myöntää vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaspaikkoja voi hakea lukuvuoden alussa, eli syksyllä.
  • Vapaaoppilaspaikka myönnetään pääsääntöisesti koko lukuvuoden 2023–2024 ajaksi.
  • Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea kaikki Tanssiopiston oppilaat kotikunnasta riippumatta.
  • Jaettavana on kahdenlaisia vapaaoppilaspaikkoja: täysi vapaaoppilaspaikka (vapaaoppilaspaikka kattaa koko lukukausimaksun) ja osittainen vapaaoppilaspaikka (vapaaoppilaspaikka kattaa puolet lukukausimaksusta).

LISÄTIEDOT

Hakemukset kevätkauden 2024 harrastustuesta toimitetaan Tanssiopiston rehtorille joko sähköpostilla osoitteeseen harrastustuki@lprto.fi tai paperisina oppilastoimistoon perjantaihin 9.2. mennessä.

Lisätietoja niin vapaaoppilaspaikoista kuin harrastusavustuksesta:
rehtori Kaija Kontunen-Forsblom: kaija.kontunen@lprto.fi , p. 040 519 4305.