Koulutusehdot

Koulutusehdot lukuvuodelle 2024-2025

1§ ILMOITTAUTUMINEN

1.1 Oppilas ilmoittautuu Tanssiopistoon kirjallisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Erityiskursseille ilmoittaudutaan erikseen.

1.2 Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty.

2§ ILMOITTAUTUMISEN VOIMASSAOLOAIKA

2.1 Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, 14.8.2024–30.5.2025. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sekä syys- että kevätlukukauden maksut.

2.2 Kesken lukukauden lopettaneiden oppilasmaksuja ei palauteta. Kun oppilas on osallistunut yhteen opetuskertaan, katsotaan lukuvuosi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu erääntyy maksettavaksi.

3§ ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

3.1 Syyslukukausi 14.8.-19.12.2024
Mikäli oppilas on keväällä/kesällä varannut oppilaspaikan seuraavalle lukuvuodelle, mutta haluaakin peruuttaa varaamansa oppilaspaikan, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon joko sähköpostilla toimisto@lprto.fi, kotisivujemme kautta https://www.lprto.fi/muutosilmoitus/ tai kirjeitse viimeistään 14.8., myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

Kevätlukukausi 7.1.–30.5.2025
Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tanssiopiston oppilastoimistoon joko sähköpostilla toimisto@lprto.fi, kotisivujemme kautta https://www.lprto.fi/muutosilmoitus/ tai kirjeitse viimeistään 30.11.2024, myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

3.2 Opettajat eivät ota vastaan ilmoituksia opintojen lopettamisesta tai tuntimuutoksista

3.3 Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä, eikä oppilas osallistu kevät- tai syyslukukauden tunneille, peritään oppilaalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

4§ MAKSUT

4.1 Lasku lukukausimaksusta lähetetään maksajan ilmoittamaan sähköpostiin syys- ja kevätlukukauden alussa. Muut laskut esim. tanssitarvikelaskut ostojen mukaan. Laskujen eräpäivä 14 vrk.

4.2 Lappeenrannan Tanssiopiston uusilta oppilailta peritään lukukausimaksun lisäksi 25 euron rekisteröitymismaksu. Rekisteröitymismaksu kattaa oppilaan rekisteröinnistä aiheutuvat hallinnolliset kulut.

4.3
 Ulkokuntalisä on 45 euroa lukukaudessa. Ulkokuntalisä peritään oppilailta, jotka tulevat Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaaksi sellaisesta kunnasta, jonka kanssa Tanssiopistolla ei ole sopimusta tanssin perusopetuksen järjestämisestä. Lukuvuonna 2024–2025 sopimus tanssin perusopetuksen järjestämisestä on voimassa Lappeenrannan, Lemin, Luumäen ja Taipalsaaren kuntien kanssa.

4.4 Perhealennus lukukausimaksusta kasvaa tanssioppilaina olevien perheenjäsenten
määrän mukaan seuraavasti:

 • 1. perheenjäsen, alennus 0 %
 • 2. perheenjäsen, alennus 10 % korkeampihintaisesta lukukausimaksusta
 • 3. perheenjäsen, alennus 15 % korkeampihintaisesta lukukausimaksusta
 • 4. perheenjäsen, alennus 20 % korkeampihintaisesta lukukausimaksusta

  Perhealennus lasketaan perheenjäsenien kesken isoimmasta lukukausimaksusta, sitten
  toiseksi isoimmasta, ja perheestä yhden tanssioppilaan lukukausimaksuun ei sovelleta
  alennusprosenttia (matalin hinta)

4.5 Tanssiopiston maksuvalvontaa hoitaa Visma Solutions Oy, Maventa-reskontravahti.
Maksujen myöhästyessä tai joutuessa perintään oppilas/huoltaja maksaa
maksumuistutus- ja perintäkulut. Oppilas ei voi jatkaa opintojaan seuraavalla
lukukaudella, ennen kuin viivästyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai
maksusuunnitelmasta on sovittu oppilastoimiston kanssa. Maksujärjestelyn sopimiseksi
oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä toimistoon sähköpostitse laskutus@lprto.fi.

4.6 Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaille voidaan myöntää vapaaoppilaspaikkoja ja harrastustukea. Vapaaoppilaspaikka- ja harrastustukihakemukset tulee lähettää sähköpostilla harrastustuki@lprto.fi tai kirjeitse oppilastoimistoon. Lisätietoja hakemuksista rehtorilta, oppilastoimistosta tai www.lprto.fi.

5§ POISSAOLOT

5.1 Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan, joko opettajan tai oppilastoimiston sähköpostiin tai lähettämällä tekstiviesti opettajan puhelinnumeroon.

5.2 Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

5.3 Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden, voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun lääkärin määräämä sairasloma on alkanut. Sairauslomatodistus tulee toimittaa Tanssiopiston oppilastoimistoon.

5.4 Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle on kertynyt yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa.

6§ YLEISTÄ

 • Oppitunnin pituus on 45 min/60 min/75 min/90 min sisältäen läsnäolotarkastuksen.
 • Luettelo opiston lomapäivistä julkaistaan Tanssiopiston www-sivuilla
 • Oppilasmaksu sisältää 35 – 37 opetusviikkoa riippuen ryhmän opetussuunnitelmasta. Lappeenrannan Tanssiopiston Linnoituksen toimipisteessä opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 37 opetusviikkoa/lukuvuosi. Joutsenon, Ruoholammen, Pontuksen ja Luumäen etäpisteiden opetussuunnitelmat ovat kaikilla ryhmillä 35 opetusviikkoa/lukuvuosi.
 • Opintorekisteriotteen voi pyytää oppilastoimistosta lukuvuoden aikana.


7§ OPISTON KORVAUSVELVOLLISUUS

 • Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan.
 • Tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaikkia opiston oppilaita (tarkempia tietoja vakuutuksesta saa Tanssiopiston toimistosta).
 • Tanssiopiston perumat tanssitunnit pidetään takaisin, mikäli tarve vaatii (kts. opetussuunnitelman mukaiset opetusviikot/lukuvuosi). Ryhmän tanssinopettaja ilmoittaa, milloin peruttu opetuskerta korvataan.
 • Tanssiopisto ilmoittaa perutuista tunneista oppilaan/huoltajan itsensä antamien yhteystietojen mukaan. Tanssiopisto ei vastaa siitä, jos tiedot ovat vanhentuneet, eikä oppilas ole saanut tietoa tuntien peruuntumisesta ja saapuu turhaan paikalle. Oppilas/huoltaja voi aina päivittää paikkansapitävät osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot oppilastoimistoon.
 • Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin ja käytäville jätetyistä tavaroista.


8 § MUUTOSOIKEUS

Pidätetään oikeus tunti-, opettaja- ja paikkamuutoksiin sekä opetussuunnitelman puitteissa opetuksen sisällön muutoksiin.

Lappeenrannassa 8.4.2024
Lappeenrannan Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
Johtokunta