Miksi tanssiminen kannattaa, ja miksi juuri Lappeenrannan tanssiopisto?

Tutkimukset kertovat tanssin erinomaisista vaikutuksista hyvinvointiimme:

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportissa on koottu yhteen 900:n tutkimusjulkaisun tulokset taiteiden monipuolisista vaikutuksista hyvinvointiimme. Tanssin positiivisista vaikutuksista tutkimuksessa mainitaan runsaasti.

Tanssi muun muassa:

 • yhdistää ja edistää sosiaalista osallisuutta
 • tukee lapsen motorista kehitystä ja oppimisvalmiuksia
 • kehittää muistia ja keskittymiskykyä läpi elämän sekä tekee hyvää aivoille
 • kehittää tasapainoa ja tarkkaavaisuutta
 • nostaa mielialaa
 • lisää kehotietoisuutta ja vaikuttaa myönteisesti kehonkuvaan sekä lisää uskoa oman kehon mahdollisuuksiin ja voimavaroihin
 • kehittää ja ylläpitää kehon voimaa, aerobista kestävyyttä ja hienomotoriikkaa.

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTO:

 • on ainoana Lappeenrannassa tanssin taiteen perusopetusta antava iloinen, monipuolinen ja korkeatasoinen tanssioppilaitos, jossa tanssia voi harrastaa omaksi iloksi tai – oppilaan niin halutessa – erittäin tavoitteellisesti.
 • Tanssiopiston asiantuntevat ja pedagogisesti pätevät tanssinopettajat ovat intohimoisia taidekasvattajia ja tanssitaiteen ammattilaisia.
 • opiston tanssituntien valikoima on monipuolinen ja erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla niin lapsille, nuorille kuin aikuisille.
 • Linnoituksen päätoimipisteen lisäksi tanssinopetusta on tarjolla Joutsenon, Lappeen ja Pontuksen kouluilla sekä Luumäellä Taavettihallissa.
 • Lappeenrannan Tanssiopisto vireästi osallistuu erilaisiin tapahtumiin niin Lappeenrannassa kuin ympäri Suomen ja oppilailla on vuosittain useita esiintymismahdollisuuksia ja tilaisuuksia, joissa he voivat halutessaan esitellä saavuttamiaan taitoja.
 • Tanssiopiston opettajakunta kouluttautuu aktiivisesti ja opistolla on laaja verkosto niin kotikaupungissa kuin muualla Suomessa.
 • Tanssiopistolla on tukijoita, joiden ansioista Tanssiopiston on mahdollista avustaa nuoria oppilaitaan, joiden huoltajilla on taloudellisesti haasteellista maksaa lukukausimaksu.

Ota sinä ensimmäinen askel, ja otetaan yhdessä seuraavat, tervetuloa tanssin maailmaan!