Toiminta-ajatus ja arvomme

Toiminta-ajatus

Lappeenrannan Tanssiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista tanssin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän tanssi- ja taidesuhteen syntymiselle ja tanssin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet tanssialan ammattiopintoihin.

Toimintaamme ohjaavat arvot

RAKKAUS TANSSIIN:
– motivaatiomme ja innostuksemme lähde
– saatamme oppilaamme kokemaan tanssin ja liikunnan iloa sekä innoittumaan tanssista
– rakkaus tanssiin merkitsee meille tanssin perinteiden kunnioittamista ja perinteiden jakamista ja jatkamista sekä toisaalta myös tanssin perinteiden kriittistä tutkimista, tanssin perinteiden ja tanssikulttuurin kehittämistä ja uudistamista

VASTUULLISUUS JA VÄLITTÄMINEN:
– tanssikasvatuksen keinoin tuemme oppilaidemme henkisen kasvun, luovuuden ja
sosiaalisten taitojen kehittymistä
– kehittämme tasapainoisesti ja monipuolisesti oppilaidemme tanssissa tarvitsemia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia sekä taitoja
tuemme toistemme osaamisen kehittymistä jakamalla omaa asiantuntemustamme ja kehitämme omaa osaamistamme

YHTEISÖLLISYYS:
– ymmärrämme, että jokaisen panos on merkityksellinen ja tärkeä positiivisen, rakentavan ja avoimen ilmapiirin luomisessa
mielestämme kasvu vastuulliseksi, kulttuurimyönteiseksi ihmiseksi on vuosien tulos, johon vaikuttavat monet eri henkilöt
– teemme yhteistyötä oppilaidemme huoltajien kanssa
– teemme yhteistyötä eri taidelaitosten ja -oppilaitosten kanssa

TAVOITTEELLISUUS:
– päätavoitteemme on hyvän tanssi- ja taidesuhteen viriäminen oppilaissamme, mutta
tavoitteenamme on myös ammattiin tähtäävien oppilaidemme tukeminen
– kannustamme omien tavoitteiden asettamiseen ja tuemme omien tavoitteiden saavuttamista
– mielestämme se että oppiminen on hauskaa, ei sulje pois oppimisen tavoitteellisuutta. Se että oppiminen on tavoitteellista, ei sulje pois oppimisen iloa.